ביטוח בניין משותף – למה חשוב לשים לב + השוואת מחירים מקיפה [2024]

ביטוח הרכוש המשותף בבניין מגורים, מבטיח לכלל הדיירים הגנה ופיצוי כספי, אם הרכוש המשותף נפגע, או במקרה שבו אדם נפגע, חלילה, בעת ששהה במבנה, בדגש על הרכוש המשותף בו.

למה צריך ביטוח בניין משותף? מי אחראי לחתימה על רכישת ביטוח רכוש המשותף בבניין? אילו סוגי ביטוח בניין משותף קיימים ומה הם מכסים? מהן העלויות של ביטוח בניין משותף? למה חשוב לשים לב ואילו תוספות כדאי לרכוש? בכל הסוגיות הללו נדון במאמר שלפניכם. בנוסף נביא הסבר על ביטוח צד ג' – הביטוח שיציל את בעלי הדירות במבנה מתביעות של אורחים.

למה צריך ביטוח בניין משותף

כל בניין משותף מחולק, מבחינת הרכוש, לשני חלקים: החלק הארי בבניין מגורים הוא הרכוש הפרטי, כלומר כלל הדירות בבניין. כל דירה שייכת לבעלים אחרים ונרשמת בטאבו או ברמ"י לטובת הבעלים שלה. כל בעלים יכול, לפיכך, לרכוש ביטוח לדירה או להימנע מכך. בנוסף, יכול כל בעלים של דירה בבניין המגורים לרכוש ביטוח צד ג' לדירה ולהבטיח את עצמו מפני נזקי צד שלישי שעלולים להיגרם למאן דהו המבקר בדירה.

החלק השני של המבנה כולל את הרכוש המשותף. משמעות המושג הוא שהרכוש הזה שייך לכלל הדיירים, מכאן משתמע, כמובן, שהוא גם נמצא תחת אחריותם של כלל הדיירים. ואם ממשיכים את אותו ההיגיון – כל מה שקורה בחלקים המשותפים בבניין, או בשטחים הציבוריים שלו. הוא באחריות כלל הדיירים.

  • נזק למבנה: אם וכאשר נגרם נזק למבנה, בין אם נזק שגרמו שיני הזמן ובין אם נזק שנגרם על ידי אדם, הנזק הזה אמור להיות מכוסה באמצעות ביטוח הבניין המשותף. החברה המבטחת גובה עבור  ביטוח בניין משותף מחיר אשר משקף את כלל הסיכונים האפשריים למבנה.
  • נזק לרכוש: בשטחים הציבוריים בבניינים משותפים רבים יש גם רכוש נוסף. עם הרכוש הזה ניתן למנות מראות, דלתות, אינטרקום, צמחייה ועציצים, תמונות וכל רכוש אחר שאמור להפוך את השהייה בשטחים הציבוריים לחוויה. בדרך כלל, חברות המציעות ביטוח בניין משותף מציעות גם ביטוח הרכוש הנמצא בשטחים הציבוריים. 
  • נזקים לצד שלישי: החוק בישראל קובע שפיצויים עבור נזק שנגרם בעת השהייה בנכס, ישולם על ידי בעלי הנכס. זאת, כמובן, במגבלות החוק ולאחר שהוכח שהאשם נופל על בעלי הנכס, ללא אשם תורם של הנפגע. על מנת להימנע מההשלכות האפשריות של תשלומי פיצויים, כדאי לרכוש פוליסת ביטוח צד ג לבניין משותף אשר תכסה את הפיצויים ותמנע הוצאות משמעותיות מכל אחד מבעלי הדירות בבניין המשותף.

ככלל, ביטוח בית משותף כרוך בהוצאות מזעריות יחסית, המבטחות את כל אחד מבעלי הדירות במבנה מפני תביעות אפשריות. ככל שהמבנה ישן יותר, כך עולה החשיבות של רכישת ביטוח כזה. עם זאת, הדבר איננו בהכרח מפחית את האחריות של כלל הדיירים במבנה לשמור על התקינות שלו.

מי אחראי לחתימה על הפוליסה ורכישת ביטוח לבניין המשותף

מי שאחראי על החתמת כלל בעלי הדירות ורכישת ביטוח לבניין המשותף הוא הוועד הנבחר של הבניין. על מנת שההחלטה תהיה חוקית, צריכים להתקיים שלושה תנאים חשובים:

1. וועד נבחר: חשוב שהוועד המקדם רכישת ביטוח בניין משותף יהיה ועד שנבחר ברוב קולות, בבחירות חוקיות שנערכו בבניין. בחירת הוועד היא חוקית, בתנאי שבאספה שבה נבחר הוועד השתתפו לפחות מחצית מבעלי הדירות, והוועד נבחר ברוב קולות.

2. הסכמת בעלי הדירות במבנה לרכישת ביטוח בית משותף: על מנת שרכישת הפוליסה תהיה חוקית, חייבים לפחות שני שלישים מבעלי הדירות במבנה להסכים לרכישת ביטוח המבנה. 

3. אם רכישת הפוליסה כוללת תנאים שחברת הביטוח מתנה, הדרישות של חברת הביטוח חייבים להתקיים לפני כניסת הפוליסה לתוקף. לדוגמה – תיקוני מרצפות, או תיקונים אקוטיים אחרים במבנה.

אילו סוגי ביטוח בניין משותף קיימים ומה הם מכסים

ביטוח בניין משותף כולל שני סוגי ביטוח:

ביטוח מבנה: ביטוח כנגד נזקים שעלולים להיגרם למבנה. ביטוח המבנה אמור להגן על הדיירים הן כנגד נזקי הזמן כגון התפוררות, נזקי אינסטלציה או נזקים לחיווט וצנרת החשמל. בבניינים שבהם קיימים מתקנים נוספים כגון בריכה, מעלית או חדר כושר, הביטוח אמור להתייחס לכל המרכיבים הללו ברכוש המשותף.

ביטוח אחריות מעבידים: אם במבנה מועסקים עובדים באופן קבוע, מומלץ מאד לרכוש ביטוח אחריות מעסיקים. מדובר בעובדי ניקיון, גינון, תחזוקה או עובדים המועסקים באופן קבוע במתקנים בשטח המבנה. לדוגמה – מציל בבריכה המשותפת במבנה. 

ביטוח אחריות אישית לחברי ועד הבית: ביטוח לכל אחד מהחברים בוועד, למקרה של תביעות שתוגשנה נגדם עקב מעשה או מחדל שעשו במסדרת התפקיד שלהם.

ביטוח רעידת אדמה: רעידות אדמה הן הגורם המשמעותי ביותר שעלול להזיק למבנה. על פי התחזיות, צפויה בזמן לא ידוע בעתיד הקרוב רעידת אדמה משמעותית, שעלולה להזיק למבנה. ביטוח רעידות אדמה בבניין משותף אמור לכסות את כלל הנזקים שנגרמו למבנה בעקבות רעידת אדמה.

ביטוח צד ג': ביטוח צד שלישי, כפי שכבר הוזכר לעיל, נועד להחיל את התשלום בגין נזקים למאן דהוא ששהה בתחומי המבנה על חברת הביטוח. ככל שבשטח המבנה נמצאים יותר אנשים שאינם דיירים, יחד עם דיירים במבנה, כך ביטוח כזה הוא חיוני יותר.

ביטוח מבנה משותף הוא בהחלט חשוב. עם זאת, זה המקום להבהיר שאם לכל הדירים בבית יש ביטוח מבנה, כל אחד מהביטוחים כולל גם ביטוח החלק היחסי של השטחים הציבוריים במבנה. הבעיה מתחילה במבנים שבהם יש דיירים שלא ביטחו את הנכסים שלהם, או דיירים בשכירות שיש להם רק ביטוח התכולה לדירה שכורה. במקרה כזה, ביטוח המבנה הוא בהחלט משמעותי וחשוב. בדרך כלל, גם דיירים שיש להם ביטוח מבנה לדירה שלהם, ישלמו את הפרמיה עבור ביטוח הבניין המשותף.

ביטוח בניין משותף

מהן העלויות של ביטוח בניין משותף

קביעת העלויות של ביטוח בית משותף אינה עניין של מה בכך. הפרמיה החודשית או השנתית שכלל בעלי הדירות ישלמו, נקבעת בהתאם למגוון רחב של אמות מידה, שבאופן טבעי הן שונות בין מבנה אחד למשנהו. עם אמות המידה אפשר למנות את גודל השטחים הציבוריים במבנה, גיל המבנה, מצבו התחזוקתי ומספר הדירות בו. בנוסף, משפיעים על העלויות גם מתקנים נוספים, אם קיימים במבנה. עם המתקנים הללו ניתן למנות בריכת שחיה, אולם כושר או מעלית. כמו כן, אם קיימות במבנה חניות צמודות או תת קרקעיות, זה בהחלט משפיע על הפרמיה שתשלם כל משפחה עבור ביטוח המבנה. אם המבנה כולל לובי, זה מגדיל את המטראז' של השטחים הציבוריים ואת הפרמיה החודשית של ביטוח המבנה. להלן העלויות הצפויות של ביטוח בניין משותף לכל משפחה:

סוג המבנה

8 דירות

16 דירות

רב קומות

עלות שנתית

ביטוח מבנה לדירה לחודש

16 — 20

13 – 15

9 – 12

1920 – 4608

ביטוח צד ג' לדירה לחודש

10

8

7

84 – 120

טבלת המחירים של ביטוח מבנה וביטוח רכוש היא טבלה שאיננה בהכרח מייצגת. המחירים הנקובים כאן הם עבור מבנים שהוקמו לפני יותר מעשרים שנה, שבכל אחד מהם מספר משתנה של יחידות דיור. לצורך ההדגמה לא נלקחו בחשבון עלויות ביטוח של מרכיבים נוספים כגון בריכת שחיה, חדר כושר, מעליות ומתקנים שהם חלק מהמבנה. ככל שהם קיימים, עלויות הביטוח שלהם יתווספו לעלות ביטוח המבנה החודשית כפי שהודגמה כאן.

חשוב להזכיר שוב שהצעת המחיר היא פרטנית ומתחשבת במגוון רחב של גורמים, מעבר למספר הדיירים וגודל השטחים הציבוריים. גורם כזה עשוי להיות המיקום של המבנה, שישפיע על הפרמיה. מבנים שממוקמים באזורים מועדים לרעידות אדמה, כגון אזור בית שאן לדוגמה, הפרמיה עבורם עלולה להיות גבוהה מהפרמיה עבור מבנים שמוקמים באזורים אחרים. מכל הסיבות הללו קשה לבצע עבור ביטוח בניין משותף השוואת מחירים לביטוח, והצעות המחיר הפרטניות נמסרות לוועד הבית רק אחרי פירוט סוג המבנה, הגודל, המיקום, הגיל ועוד אמות מידה אחרות.

למה חשוב לשים לב ואילו תוספות כדאי לרכוש

רכישת ביטוח בניין משותף היא בהחלט פעולה נכונה של ועד הבית, עם זאת, כדאי ואפילו מומלץ להקפיד על כמה אמות מידה לבחירת הביטוח הנכון.

  1. הצעת מחיר פרטנית: חשוב שהצעת המחיר תהיה ברורה, ותשקף את אמות המידה החשובות של ביטוח המבנה. 
  2. סעיפים מודגשים: חשוב שוועד הבית ידגיש מראש את הסעיפים שחשוב לו לכלול בהצעת המחיר. זאת, במטרה לשקף נאמנה את עלויות הביטוח האפשריות.
  3. ביטוח צד ג': חשוב להבין באילו סכומים מדובר, ומה גובה הפיצויים המרבי במקרה ביטוח.

 

אם יש לכם עניין ברכישת ביטוח מבנה משותף, זה בהחלט המקום הנכון עבורכם. כדאי ליצור איתנו קשר כבר כעת ואנו נסייע לכם בהשגת המחירים הנוחים ביותר עבורכם.

על הכותב

צחי גולן מנחם

צחי גולן מנחם

סוכן ביטוח כבר למעלה מ10 שנים, עבדתי בחברת הראל ובסוכנויות פרטיות. תעודת מתכנן פיננסי ובעל תואר שני במנהל עסקים.