ביטוח רכב בהוראת קבע – האם זה עדיף?

התשלום עבור ביטוח הרכב הוא אחד התשלומים הקבועים  ביותר. עד לא מכבר, האפשרות היחידה כמעט לתשלום היתה באמצעות כרטיס האשראי, או לחילופין באמצעות העברה בנקאית ישירות לחשבון הבנק של חברת הביטוח. מאליו מובן שאז, כמו גם היום, היתה קיימת אפשרות לתשלום במזומן. עם זאת, רבים נמנעו ועדיין נמנעים מלהשתמש בה. ואולם בשנים האחרונות השתרשה בעולם הביטוח גם שיטת תשלום נוספת –  תשלום ביטוח רכב בהוראת קבע.

במאמר שלפניכם נצביע על היתרונות הרבים הגלומים באופן התשלום הזה. מהי בעצם הוראת קבע ומה היתרונות והחסרונות שלה על פני תשלום באמצעות כרטיס האשראי? מי יכול לתחום על הוראת קבע לתשלום פוליסת הביטוח? האם זה אפשרי לכולם? בשורות הבאות נעסוק באופן תשלום שמי שמשתמש בו בצורה נכונה, עשוי לשפר את מצבו הפיננסי ולהקל על עצמו בתשלומי הביטוח. 

מהי הוראת קבע ומה היתרונות והחסרונות שלה

הוראת קבע היא שיטת תשלום שבה מאפשר לקוח בעל חשבון בנק לחייב את חשבון הבנק שלו (או את כרטיס האשראי) בדרישת תשלום המגיעה מבית עסק מסוים בלבד. לא ניתן ליצור הוראת קבע גנרית ולא ניתן להחיל את הוראת הקבע על כל עסק. על מנת שתוקם הוראת קבע בחשבון מסוים, על בעל החשבון למלא טופס שנמסר לו על ידי החברה או הגוף המחייב, ולהציג את הטופס הזה בבנק. בחלק ניכר מהמקרים, נמנעים גופים עסקיים שונים משימוש בהוראת קבע, ומעדיפים לחייב את כרטיס האשראי של הלקוח. למרות זאת, מספר הלקוחות המשלמים ביטוח רכב חובה וצד ג בהוראת קבע נמצא בעלייה.

היתרונות של הוראת קבע לתשלום

אפשרות לבטל את הוראת הקבע בכל עת: המשמעות היא שהמשלם נמצא בשליטה, ויכול לבטל את ההוראה אם מתעורר הצורך בכל מכל סיבה שהיא. למשל – חיוב עודף, חיוב שגוי או כל טעות אחרת. הוראת הביטול נכנסת לתוקף עם המסירה שלה לבנק, ומאותו הרגע הגוף המחייב לא יכול להמשיך לפעול באמצעות הוראת הקבע.

אפשרות הגבלת סכום חיוב: בניגוד למה שמקובל בכרטיס אשראי, מי שחותם על הוראת הקבע יכול להגביל את הסכום שניתן למשוך באמצעותה. באופן הזה ניתן למנוע חיובים עודפים או מיותרים.

אפשרות הגבלת תקופת הוראת הקבע: אפשר לקבוע מראש שהתוקף של ההרשאה להוראת קבע יפוג במועד כל שהוא שנקבע מראש. כך יכול בעל החשבון להיות בטוח שהוא לא ימשיך להיות מחויב, ואין צורך לבדוק את חשבון הבנק מחשש לחיובי יתר מצד ספקים. אפשר, כמובן, להימנע מהגבלה, מה שמאפשר לגבות מהחשבון באמצעות ההוראה גם תקופות ארוכות.

ביטול חיוב: אם בעל החשבון מגלה שהחשבון שלו חויב חיוב יתר, הוא יכול לבטל את החיוב, אם גילה את הטעות בזמן. 

השפעה על מסגרת האשראי: בניגוד לחיוב מראש בכרטיס אשראי, הוראת הקבע לא משפיעה לא על מסגרת האשראי ולא על המסגרת בחשבון הבנק. המשמעות היא שמי שחתם על הוראת קבע, מותיר את המסגרת בשלמותה לשימושו, והיא מושפעת אך ורק ביום החיוב של הוראת הקבע. 

היתרונות הללו מקנים למי שנותן את הוראת הקבע שליטה מלטה על מה שקורה בחשבון, כולל ביטוח חיוב אם וכאשר נראה לו שהתמורה שקיבל איננה מה שהוא ציפה לקבל. זה איננו פוטר אותו מתשלום, אבל זה מאפשר לו לשלוט טוב יותר באירועים.

החסרונות של הוראת קבע

אפשרות לאי כיבוד הוראת הקבע על ידי הבנק: לקוח ביצע השוואה של מחירי הביטוח, חתם על הסכם והתחיל לשלם לחברת הביטוח את הסכומים שנקבעו באמצעות הוראת קבע. ואולם במועד כל שהוא, חשבון הבנק היה ביתרת חובה גדולה, ואז הבנק החליט שלא לכבד את הוראת הקבע. הדבר בהחלט אפשרי, ועלול לפגוע פגיעה של ממש במי שרכש ביטוח חובה לרכב או ביטוח מקיף או שניהם. הסיבה לכך פשוטה – עיכוב בתשלום מבטל אוטומטית את הביטוח ומותיר את בעל הפוליסה ללא כיסוי ביטוחי.

כשל במילוי ההוראה: מילוי שגוי של ההוראה או של קוד המוסג, עלול לגרום לעיכוב בתשלומים באמצעות הוראת הקבע.

ככלל, חברות ביטוח דוגמת ביטוח ליברה או כל חברת ביטוח אחרת, מעדיפות לסגור את עסקת תשלומי הביטוח באמצעות כרטיס אשראי. הסיבות לכל הן ברורות. מצד אחד, הסיכון לאי עמידה בתשלומים חל על חברת האשראי ולא על חברת הביטוח. החברה מבחינתה מקבלת את מלוא התשלום בכל מקרה, אם העסקה אושרה על ידי חברת האשראי. בהוראת קבע, הסיכון חל רובו ככולו על חברת הביטוח, והיא תצטרך לדאוג לגבייה במקרה של כשל בהעברת התשלום.

ביטוח רכב בהוראת קבע

מי יכול לחתום על הוראת קבע לתשלום ביטוח חובה, מקיף או צד שלישי

כאמור לעיל, חברות ביטוח שונות נמנעות מלאשר תשלום עבור ביטוח רכב על פי ימים או כל פוליסת ביטוח רכב אחרת בהוראת קבע. במקום זאת, החברות הללו מעדיפות לחייב את מסגרת האשראי, ולהעביר את הסיכון להעדר כיסוי לחברת האשראי. יחד עם זאת, תשלום בהוראת קבע עדיין אפשרי. להלן חלק מהמצבים שבהם תתאפשר חתימה על הוראת קבע:

  1. גוף גדול ויציב: אם מי שרוכש פוליסת ביטוח הוא גוף גדול ויציב, ייתכן מאד שחברת הביטוח תיעתר לבקשה לתשלום באמצעות הוראת קבע. הדבר נכון שבעתיים, אם לאותו הגוף יש מספר פוליסות ביטוח רכב, חובה או מקיף. גופים כאלה יעדיפו תשלום בהוראת קבע, על מנת להפחית ככל האפשר את ההשפעה של התשלומים על מסגרת האשראי בבנק או בחברת האשראי.

     

  2. לקוח מוכר: לקוחות מוכרים וותיקים עשויים להנות מהאפשרות לתשלום באמצעות הוראת קבע מתמשכת. עם זאת הדבר כרוך באישור מיוחד.

     

  3. לקוח עם בעיות אשראי: לפעמים יש לקוחות עם בעיות אשראי, או כאלה שמסיבות שונות אינם יכולים לחייב את הכרטיס. למשל – לקוח שמתנהלים נגדו הליכי הוצל"פ מנוע לרוב מתשלום באשראי. לפעמים לקוח כזה יקבל אישור לתשלום בהוראת קבע. אבל האמת היא שלרוב הוא פשוט יידרש לשלם את דמי הביטוח במזומן.

ככלל, תשלום ביטוח חובה, ביטוח מקיף לרכב או ביטוח צד שלישי יתבצע במזומן או באמצעות חיוב כרטיס אשראי. רוב חברות האשראי מאפשרות חלוקת הסכום לתשלום עד 18 תשלומים, אבל החלוקה הנפוצה של תשלומי ביטוח היא עד 10 תשלומים. זאת כדי לא לצבור חובות ולהגדיל אגב כך בהתמדה את החיוב החודשי. מבחינת חברת הביטוח, תשלום באשראי מבטיח לה את התמורה.

עם זאת במקרים חריגים ובאישור מיוחד של חברת הביטוח, אפשר לבצע את התשלום בהוראת קבע. לצורך הקמת ההוראה, בעל החשבון מקבל מחברת הביטוח טופס הוראת קבע למילוי. בטופס הזה מצויים פרטי החברה, כולל קוד מוטב. הלקוח ממלא את פרטי התשלום ומעביר את הטופס לבנק. הבנק מצידו בוחן את הוראת הקבע ופועל על פיה, כל עוד יש בחשבון הבנק כיסוי מתאים להוראה. בהעדר כיסוי מספיק, ההוראה פשוט לא תכובד. אם יש לך עניין ברכישת ביטוח לרכב, זה בהחלט המקום הנכון עבורך. דאגו ליצור קשר כעת ואנו נחזור אליך להמשך התהליך וסגירת התשלום עבור הביטוח.

על הכותב

צחי גולן מנחם

צחי גולן מנחם

סוכן ביטוח כבר למעלה מ10 שנים, עבדתי בחברת הראל ובסוכנויות פרטיות. תעודת מתכנן פיננסי ובעל תואר שני במנהל עסקים.